×

Referencie

Referenčný súpis niektorých stavieb

Nadštandartné prevedenie

 • polufunkčný dom na Robotníckej ulici v Banskej Bystrici / 1999-2000/
 • administratívno výrobné priestory fy KKE s.r.o. Vlkanová /2000-2001/
 • nadstavba hotela SATEL Poprad /1994-1995/
 • rekonštrukcia hotela ARKADE v Banskej Bystrici /1995-1996/
 • výstavba budovy OÚ v Žarnovici /1997-1999/
 • výstavba areálu fy SQP Vlkanová /2003-2006/

Poznámka: rodinné domy v záujme ochrany súkromia neuverejňujeme.

Štandartné prevedenie

 • výstavba Obchodného centra v Žarnovici /1999/
 • dostavba Základnej školy v Žarnovici /1999/
 • dostavba MŠ a DJ v Žarnovici /1999/

Iné stavby

 • výstavba triediča kameniva pre OSC Žiar nad Hronom
 • výstavba betonárne OSC v Žarnovici
 • výstavba ČOV v Hodruši - Hámroch ako aj mestskej kanalizácie
 • zabezpečovanie zosuvov na ceste I/65 v Kremnických Baniach
 • zabezpečenie zosuvov vo Vyhniach
 • realizácia odvodňovcieho systému na ďiaľnici E 75
 • statické zabezpečenie cesty vo Vyhniach
 • výstavba vodnej prehrázky v Hodruši - Hámroch
 • sanácia zosuvov na ceste II. triedy Banská Štiavnica - Levice
 • úprava toku v obci Turček
 • inžinierske siete pre úpravu vody v obci Turček
 • plynovod Kremnica - Turček
 • inžinierske siete pre IBV Veľká Lomnica
 • cesty a chodníky pre IBV Veľká Lomnica

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info